Informacje o projekcie

Nazwa projektu: „Tolerancyjni Aktywni Kreatywni”

Czas trwania: 1.03.2017 – 31.10.2018

Grupa docelowa – młodzież w wieku od 16 do 30 roku życia oraz decydenci z tematyki ekstremizmu, terroryzmu, ksenofobii

Cel – umożliwienie dyskusji osobom młodym z decydentami na temat ekstremizmu, ksenofobii oraz terroryzmu i ich przeciwdziałaniu

Planowane działania:

 • Badanie internetowe na próbie 1000 osób, którego celem jest zbadanie wiedzy osób w wieku 15-30 o postawach wobec ekstremizmu, ksenofobii i terroryzmu
 • Debata medialna rozpoczynająca projekt, z udziałem młodzieży, decydentów oraz mediów o zapobieganiu zjawiskom ekstremizmu i regulacjach prawnych
 • Konkurs na grafikę promującą projekt
 • Trzy debaty tematyczne z decydentami i ekspertami, w tym jedna w Piotrkowie Trybunalskim:
 1. Zagrożenia związane z terroryzmem
 2. Sposoby przeciwdziałania i eliminowania ksenofobii
 3. Jak mogę bronić się przed agresję i ekstremizmem i gdzie szukać pomocy
 • Dwa happeningi z udziałem młodzieży oraz artystów ulicznych, w tym jeden w Sieradzu
 • Flash mob TOLERANCJA I AKCEPTACJA stworzony przez młodych internautów, w miejscach i formie przez nich zaproponowanych, w Bełchatowie
 • Trzy praktyczne warsztaty dla liderów młodzieżowych z udziałem ekspertów i decydentów, w tym jeden w Poddębicach
 • Konferencja podsumowująca działania w projekcie
 • Publikacja broszury „ Do’s and Don’ts”, czyli jak zachować się w sytuacji zagrożenia
 • Standard dialogu i  partycypacji młodzieży wypracowany przez młodzież, opracowany na podstawie działań w projekcie

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+